second T20I

kannada-t20-bengalurue

இந்தியா VS ஆஸ்திரேலியா: பெங்களூரில் இரண்டாவது T20I புள்ளிவிவர முன்னோட்டம்

இரண்டாவது T20 போட்டி இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவிக்கும் நடுவே நாளை பெங்களுருவில் நடக்க இருக்கிறது. நாம் இப்பொழுது சில முக்கியமான எண்களையும் மற்றும் பதிவேடுகளையும் பார்க்கலாம். இதன் மூலம் நாம் நாளை நடை பெற இருக்கிற போட்டிக்கு சில வெற்றி வாய்ப்புகளை கண்டறியலாம். இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நடந்த முதலாவது T20…