కపిల్ దేవ్ ప్లాన్ బిని నమ్మడం లేదు, చాలా ఎంపికలు ఒకదాన్ని బలహీనపరుస్తాయని చెప్పారు

క్రీడలో ప్లాన్ బి లేదు, అది మిమ్మల్ని బలహీనమైన వ్యక్తిగా మారుస్తుందని భారత మాజీ
క్రికెట్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ అభిప్రాయపడ్డారు. “మీరు సముద్రంలో మునిగిపోతున్నప్పుడు,
మీకు ప్లాన్ B ఉందా? మనుగడ కోసం ఒకే ఒక ప్రణాళిక ఉంది. మీరే చాలా ఎంపికలు
ఇచ్చినప్పుడు, మీరు బలహీనపడతారు, ”అని 61ఏళ్ల, కొన్ని నెలల క్రితం ముంబైలో
జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో అన్నారు. దేవ్ 1983లో భారతదేశపు మొట్టమొదటి క్రికెట్
ప్రపంచ కప్‌కు నాయకత్వం వహించాడు. “మేము చెప్పేది, ఇది మాకు ఉన్న ఏకైక
సమయం. ప్లాన్ లేదు. ప్లాన్ ఎ, విన్ అండ్ పార్టీ’. నేను ఆనందిస్తున్నప్పుడు, నేను బాగా
చేస్తాను. అతను క్రికెట్ ఆడటం ప్రారంభించినప్పుడు, ఒక సీనియర్ ఆటగాడు దేవ్ వద్దకు
వచ్చి, “కపిల్, మీరు విజయవంతం కావాలంటే, నిద్రపోతున్నప్పుడు మీ కళ్ళు మరియు
చెవులు తెరిచి ఉంచండి. ఆ సలహా అతనికి ఆ సమయంలో అర్ధం కాలేదు. “నేను ఇంగ్లీష్
సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని నేపథ్యం నుండి వచ్చాను, కాబట్టి నేను అనుకున్నాను,అతను
ఎంత తెలివితక్కువవాడు? నిద్రపోతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి కళ్ళు మరియు చెవులు ఎలా
తెరిచి ఉంచగలడు? ’అప్పుడు అతను నాతో, నేను అక్షరాలా చెప్పినదానికి వెళ్లవద్దు.
అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోండి. మీరు ఇంగ్లీషులో ఏదో చెబుతున్నారని, అర్థం భిన్నంగా
ఉంటుందని నేను అర్థం చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి, ”అని అన్నారు.

అతను క్రికెట్ ఆడటం ప్రారంభించినప్పుడు, ఒక సీనియర్ ఆటగాడు దేవ్ వద్దకు వచ్చి,
“కపిల్, మీరు విజయవంతం కావాలంటే, నిద్రపోతున్నప్పుడు మీ కళ్ళు మరియు చెవులు
తెరిచి ఉంచండి. ఆ సలహా అతనికి ఆ సమయంలో అర్ధం కాలేదు. “నేను ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా
అర్థం చేసుకోలేని నేపథ్యం నుండి వచ్చాను, కాబట్టి నేను అనుకున్నాను,‘ అతను ఎంత
తెలివితక్కువవాడు? నిద్రపోతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి కళ్ళు మరియు చెవులు ఎలా తెరిచి
ఉంచగలడు? ’అప్పుడు అతను నాతో,‘ నేను అక్షరాలా చెప్పినదానికి వెళ్లవద్దు. ఆ రోజు

తన ఆలోచన ప్రక్రియను మార్చుకున్నానని దేవ్ చెప్పాడు. మీరు ఒక రోజు కెప్టెన్
కావచ్చు, ఈరోజు నుండి నేర్చుకోవడం ప్రారంభించండి. నాకు ప్రతిదీ తెలుసు అని
చెప్పేవారు ఎవరూ లేరు. ప్రతిరోజూ నేర్చుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఇవ్వండి. అదే నేను
చేసాను, ”అని ముగించారు

Be the first to comment on "కపిల్ దేవ్ ప్లాన్ బిని నమ్మడం లేదు, చాలా ఎంపికలు ఒకదాన్ని బలహీనపరుస్తాయని చెప్పారు"

Leave a comment

Your email address will not be published.